Keşkesiz Doğum Felsefeleri

 • Aile Keşkesiz Doğuma Hazırlık ve Destek Programı’na katılır. Keşkesiz Doğum Eğitimi ve Destek Programı’nı anlatmak ve yönlendirmek KDM doktorunun sorumluluğudur. Bu sayede Keşkesiz Doğum yolunda ortak bir dil oluşacaktır.
 • Keşkesiz Doğum Programında katılan anne ve baba adayının aşağıdaki hedeflere ulaşabilmesi amaçlanmıştır;
 • Doğumla ilgili ihtiyacı olan tüm bilgileri, kararlara aktif katılının sağlayacak ve sorumluluklara katılabilecek kadar öğrenir.
 • Türkiye ve bulunduğu il veya bölgenin hastane rutinleri ve standartlarını öğrenir.
 • Anne-Bebek Dostu Hastane kriterlerini uluslararası seviyede öğrenir.
 • Doktoru ile güvene dayalı bir iletişim kurar, bu iletişim tüm doğum boyunca devam eder.
 • Doğum boyunca birebir desteğin önemini kavrar, bu desteği alabileceği ebe veya doulanın farklı fonksiyonlarını öğrenerek tercihlerini belirleyebilir.
 • Tüm tıbbi müdahaleler ve sezaryen operasyonuyla ilgili bilgileri alır ve tercihlerini bilinçli bir şekilde yapabilecek düzeye gelir. Keşkesiz Doğum tıbbı ve tıbbi müdahaleleri reddeden değil, gerekli olduğunda kullanan bir felsefedir.
 • Tüm ilaç dışı rahatlatıcı teknikleri öğrenir ve uygular.
 • Aktif doğum kurallarını öğrenir ve uygular.
 • Anne-Baba-Bebek Dostu Sezaryen kavramını öğrenir ve gerekli olduğunda uygulanacak sezaryen ameliyatı için de tercihlerini belirleyebilir.
 • Gerek muayeneler gerekse doğum sırasında kullanılacak dil pozitif ve ailelerin anlayabileceği tarzda olmalıdır. Keşkesiz Doğum Eğitimi bu ortak dilin paylaşımını sağlar.
 • Anne adayı bir hasta değil, gebelik ve doğum da bir hastalık değildir. Dolayısıyla hastane ortamında olunuyor olunsa bile anne adayına ‘hasta’ diye hitap edilmemeli ve o şekilde de davranılmamalıdır. Anne adayı bebeğine kavuşmak için hastaneyi bir süre kullanacak olan bir misafirdir.
 • Ailenin gebelik, doğum ve doğum sonrası çalışacağı hamile ve doğum psikologu vardır. Görüşmeler mümkün olduğunca erken başlar ve ihtiyaca göre devam eder.
 • Doğumda birebir kesintisiz destek için ebe veya doula ile çalışılır. Ebe /doula aile ile önceden mutlaka tanışır, muayenelerden birine katılır, doğum öncesi ev ziyareti yapar, doğum sonrası ev ziyareti yapar.
 • Anne baba adayının doğum tercihleri önemlidir. Tıbbi bir engel yoksa doğum planı bu tercihlere göre belirlenir. Tercihler anne baba hazır olduğunda gebelik esnasında konuşulmalı ve gerçekleşmesi için ön hazırlıklar yapılmalıdır. Bu tercihlerde doğumun aşamaları tek tek konuşulmalıdır.
 • Keşkesiz Doğuma katılan sağlık personeli ve tüm doğum destekçilerinin eğitimi ve psikolojik destek alması gereklidir.
 • Anne baba adayının özellikle anneleri başta olmak üzere gerekirse aile üyeleriyle de görüşülmesi, doğum yolculuğunda dışarıda kalmamalarının sağlanması önemlidir. Kültürümüzde anneler dominant, yönlendirici ve müdahalecidir. Bu nedenle doğuma olumsuz etkileri en aza indirgenmelidir. Ama dışarıda da hissetmemeleri açısından özel bir çalışma ile sınırlarının belirlenmesi sağlanabilir.
 • Baba adayının doğumda çok özel bir yeri vardır. Gerekli eğitimi alması gereken baba adayı bir nevi doğum destekçisi rolüne girebilir. Doğumda babanın sürecin içinde olup olmaması hem kendisine hem de gebenin tercihine bağlıdır. Tüm doğum takımı babanın da her anlamda keşkesiz hissetmesini destekler.
 • Eğer ilk doğum değilse ve anne baba diğer çocuk/ların da doğumun bir parçası olmasını isterse gebelik boyunca ona uygun pedagojik çalışmalar yapılması gerekir.
 • Doğum sonrası ebe/doula emzirme ve bebek bakımı/ lohusalık bakımı desteği vermelidir.
 • IMBCI Anne ve Bebek Dostu Girişimi 10 Adımı aktif olarak uygulanır.